De grootste druk op de natuur komt vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven stoten verreweg meer broeikasgassen uit dan consumenten. Dit geldt ook voor bedrijfsafval. Bedrijfsafval is een groot probleem in onze samenleving en het is belangrijk om te leren hoe we de hoeveelheid afval kunnen verminderen.

Start met sorteren

Voor de meeste bedrijven zal het niet gemakkelijk zijn om de afvalstromen direct te beperken. Toch is het mogelijk om een impact te maken door de bestaande afvalstromen beter te managen. Dit houdt in dat al het afval wordt gescheiden. Voor de hand liggende categorieën om in te scheiden zijn natuurlijk glas en papier of bijvoorbeeld GFT afval. Minder bekend zijn afvalstromen zoals de het swill afval. Dit zijn gekookte etensresten die op een andere manier verwerkt worden dan groente- fruit- en tuinafval. Voor dit afval kan er gebruik gemaakt worden van een swill afval container. Het is vooral het belangrijk om chemisch afval goed te scheiden. Hierbij is het wel van belang dat alle medewerkers het belang inzien van het scheiden van afval en dat er wordt opgetreden op de momenten dat medewerkers zich niet aan de richtlijnen voor het scheiden van afval houden. Hierin is een grote rol weggelegd voor uitvoerende managers, die op de werkvloer zullen moeten toezien op niet Alleen de veiligheid van de werknemers maar ook van de afvalstromen.

Voorkomen is beter dan genezen

Bedrijven kunnen herbruikbare producten gebruiken in plaats van wegwerpproducten. Hierdoor is het beter haalbaar om goed gecategoriseerde afvalstromen op te zetten waarbij er efficiënt gescheiden kan worden. Wegwerpbekers zijn goede voorbeelden van producten die ook in herbruikbare vormen kunnen worden gebruikt. Een andere manier om de hoeveelheid restafval te verkleinen is door efficiëntere verpakkingen te gebruiken. Bedrijven kunnen verpakkingsafval verminderen door bijvoorbeeld kleinere verpakkingen te gebruiken. Het invoeren van digitale communicatie scheelt ook een hoop. Gelukkig gebruiken de meeste bedrijven al e-mail communicatie en weinig post. Een afvalstroom waar vaak niet goed bij wordt stilgestaan zijn de afgedankte machines. Door kapotte apparatuur te repareren in plaats van nieuwe te kopen wordt er een hoop energie en afval bespaart. De machines die worden gebruikt en de bedrijfsvoering worden immers ook geproduceerd in fabrieken die hun eigen afvalstromen hebben. Door kapotte apparatuur te laten repareren of zelf te repareren wordt deze afvalstroom in eerste instantie niet eens in stand gebracht. Ook In de kantines is er nog het een en ander te halen door daar aparte afvalbakken neer te zetten voor koffiebekers, plastic en etensresten.